top of page

Шановний відвідувачу сайту!

Радий, що ти незвіданими шляхами забрів сюди, адже сайт знаходиться далеко від верхніх рядків в пошукових машинах Світового павутиння. 

 

Хотілось би розказати тобі про свої скромні здобутки.


Серед моїх здобутків  є ряд публікацій, в яких викладені результати роботи над електронними пристроями. Так склалось, що електронікою займаюсь все трудове життя. Працювати почав в конструкторському бюро "Завод "Арсенал"  (м. Київ) після закінчення фізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1975 році.  "Завод "Арсенал" на той час і донині  - оборонне підприємство. Моя спеціальність - "фізик", а спеціалізація - "оптика твердого тіла". Ця спеціалізація вкрай далека від проектування, налагодження та запуску в серійне виробництво непростих електронних пристроїв, одного з підрозділів цього КБ, звідки почався мій трудовий шлях. Отже, озираючись назад, висловлюю щиру вдячність колегам по заводу "Арсенал", завдячуючи яким я отримав свою другу спеціальність, далеку від запису в дипломі. Звичайно, я прекрасно розумію - в схожій ситуації з першим місцем роботи після закінчення ВУЗу опинилась чи не більшість випускників фізфаку, а далі працює відомий принцип - забудьте все, чому вас навчали в інституті...  Нині я на пенсії. В цьому статусі електроніка та програмування стали для мене захопленням. На відміну від моїх друзів-пенсіонерів. В них традиційні заняття на пенсії – дача, подорожі, рибалка. Мова не про тих, хто перебуваючи на пенсії, продовжує активно працювати.

Відносно давно займаюсь розробкою сайтів. Перший написав так давно, що не й згадаю коли - років 20...25 назад. Врізалась в пам'ять тільки його тема - це сайт магазину з продажу фарфорового імпортного посуду та дуже велика для тих часів винагорода за роботу. Що ж, все змінюється, то ж не дивуйтесь, коли, тапнувши на посилання, замість схожої картинки, ви побачите повідомлення "За запитом нічого не знайдено. ...".

Мої відео, в більшості випадків, - це не закінчений продукт, а ілюстрація до роботи електронних пристроїв, як цього вимагають сайти, що публікують матеріал.

 

Тепер коротко про найбільше своє досягнення - це кілька  комп'ютерних програм, що більше десяти років використовувались на Чорнобильській АЕС. Звичайно, вони змінювались та вдосконалювались весь цей час. Так, одна з програм має дев'ятнадцять редакцій (версій). Ось ці програми:

1. Програма обробки результатів  телевізійного огляду/контролю ВТВЗ.  Програма призначена для автоматизованої обробки результатів телевізійного огляду ВТВЗ (відпрацьованих тепловиділяючих збірок). Ця програма побудована за принципом "єдиного вікна" та замінює використання в процесі обробки результатів контролю ВТВЗ таких програм, як мультимедійний центр, графічний редактор та інженерний калькулятор. Програма автоматично вносить інформацію до бланку акту дистанційного телевізійного огляду або контролю ВТВЗ і доповнює наявну локальну базу даних ядерного палива ЧАЕС. Деякі закладені в цю програму рішення випереджали свій час. Наприклад, на час випуску перших версій програми аналогічну роботу менеджери ПРИВАТБАНКУ, одного з найбільш просунутих банків України, при оформленні типового договору з клієнтом вводили персональні дані клієнта в шаблон договору вручну, копіюючи дані з бази даних банку і  тільки кількома роками пізніше цей процес в банку був автоматизований за схожим алгоритмом.

2. Програма оперативної фіксації результатів телевізійного огляду ВТВЗ. Програма призначена для прискореного документування результатів ТВ-огляду/контролю ОТВС  у цифровому форматі при вилученні ОТВС із пеналу. При завантаженні ВТВЗ в пенал результати огляду переносяться з програми на паперовий носій - журнал результатів ТБ-огляду ВТВЗ за підписом виконавців робіт. Так було встановлено порядком документообігу на ЧАЕС і не тільки, що базовим був паперовий носій.  Використання програми суттєво підвищило продуктивність праці задіяного в роботах персоналу і, як наслідок, суттєво скоротило час на огляд всього наявного відпрацьованого палива Чорнобильської АЕС.

3. Програма онлайн генерації звітів, зведених даних та статистики за результатами телевізійних оглядів ВТВЗ та відбору проб з пеналів зберігання ВТВЗ. Програма в режимі реального часу при натисканні на кнопку "Сформувати звіт" виводить на екран начальника підрозділу та керівників станції оперативну інформацію про перебіг робіт з  телевізійного огляду ВТВЗ та відбору проб з пеналів на поточний день. В програмі є аналітика за весь час проведення цих робіт, яка вкрай актуальна для технологічного процесу розрізу ВТВЗ на касети для подальшого довготривалого зберігання цих касет в сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

 

І, насамкінець, маленьке уточнення: вся інформація нижче наводиться мовою її первинної публікації в технічній документації чи  на веб-сторінці.

 КОМП'ЮТЕРНІ ПРОМИСЛОВІ ПРОГРАМИ

промислові програми

 

Программа обработки результатов ТВ-контроля ОТВС

Язык программирования: Delphi

tv_kontr_2c.jpg

Программа предназначена для автоматизированной обработки результатов телевизионного контроля ОТВС (отработавших тепловыделяющих сборок).

 

Данная программа построена по принципу "единого окна" и заменяет использование в процессе обработки результатов контроля ОТВС таких программ, как мультимедийный центр, графический редактор с инструментом "Линейка", инженерный калькулятор. Программа автоматически вносит информацию в бланк (шаблон) акта ТВ-контроля (*.doc) и дополняет локальную базу данных в формате *.mdb (OFFICE ACCESS).

 

Результатом выполнения операций данной программы является:

- Автоматическое вычисление углового расположения телекамер по подпрограмме с одноименным наименованием.

- Вычисление габаритного размера в плоскости ДР за результатами дистанционного измерения видимой части дефекта и его углового положения относительно одной из видеокамер.

- Измерение и анализ измеренной величины теплового зазора. Если значение ниже нормативно заданного - автоматическое формирование признака дефекта. Размер теплового зазора имеет принципиальное значение при разделке ОТВС на кассеты для последующего хранения кассет в ХОЯТ-2.

- Автоматическое сохранение снимков отдельных участков ОТВС с необходимыми автоматически сформированными надписями на поле снимков.

- Автоматическое заполнение всех колонок таблицы акта контроля ОТВС.

- При нажатии на кнопку "Распечатать акт" интерфейса программы на печать выводится готовый к подписанию документ с заполненными датами периода осмотра, количества осмотренных ОТВС, таблицей результатов осмотра/контроля и т.п.

- Дополнение локальной базы данных после утверждения акта осмотра нажатием кнопки "Сохранить результаты в БД".

 

Программа позволяет запомнить значение последней заполненной строки в таблицы акта контроля ОТВС и при следующем обращении к программе, например, через несколько дней продолжит заполнение таблицы со следующей за заполненной свободной строкой.

 

Использование программы многократно уменьшает время, затрачиваемое на обработку результатов ТВ-контроля ОТВС, а также позволяет исключить механические ошибки, которые неизбежны при ручном переносе результатов контроля в базы данных и таким образом уйти от необходимости повторной сверки документов для выявления и устранения этих ошибок.

 

Учитывая относительную простоту и высокую эффективность данной программы, ее можно использовать для составления акта непосредственно во время технологических пауз в процессе проведения телевизионного контроля ОТВС.

 

Как говорят, все познается в сравнении. По этому поводу - несколько лирических отступлений: 

- Некоторые решения, заложенные в программу, опережали время. Например, на время выпуска первых версий программы аналогичную работу менеджеры одного из самых продвинутых банков при оформлении типового договора с клиентом вводили персональные данные клиента в шаблон договора вручную, копируя данные из базы данных банка и только спустя несколько лет этот процесс был автоматизирован. 

- О трудозатратах. Обработка результатов до ввода в эксплуатацию программы занимала от трех до пяти дней. С программой - непосредственно во время коротких технологических пауз при ТВ-осмотре ОТВС. Кроме того, отпала необходимость в перепроверке результатов, поскольку был исключен человеческий фактор при переносе данных из таблицы утвержденного начальником подразделения акта в локальную базу данных, а это - перенос через копипаст десятка записей на одну тепловыделяющую сборку. Сам процесс оформления акта и перенос результатов в БД свелся до нажатия нескольких кнопок на интерфейсе программы.  

 

kllg_4.jpg

 

Программа оперативной фиксации результатов ТВ-осмотра ОТВС (Express Protocol)

Язык программирования: Delphi

e-protocol-2_edited.jpg

Программа предназначена для ускоренного документирования результатов ТВ-осмотра/контроля ОТВС в цифровом формате при извлечении ОТВС из пенала. При загрузке ОТВС в пенал результаты осмотра переносятся из программы на бумажный носитель - в журнал результатов ТВ-осмотра ОТВС с подписью исполнителей работ.

 

С помощью программы выполняются следующие операции:

- Выбор по нескольким символам из выпадающего списка номера осматриваемой ОТВС и его сохранение.

- Автоматическое сохранение времени начала осмотра каждой ОТВС.

- Фиксация состояния ОТВС через установку флажка (чекбокса) напротив вида дефекта в диалоговом окне программы.

- Вывод на экран монитора пульта управления телекамерами результатов осмотра ОТВС в табличной форме.

 

Использование программы позволяет уменьшить время, затрачиваемое на проведение осмотра одной ОТВС и, как следствие, увеличить количество осмотренных ОТВС за смену (рабочий день).

 

Программа онлайн генерации отчетов, сводных данных и статистики по результатам ТВ-осмотров ОТВС и отбору проб из пеналов хранения ОТВС

Язык программирования: макросы Excel

 

report-int1.jpg

 

Программа в режиме реального времени при нажатии на кнопку "Сформировать отчет" выводит на экран начальника подразделения и руководителей станции оперативную информацию о ходе работ по ТВ-осмотру ОТВС и отбору проб из пеналов на текущий день. Кроме того, тут есть подробная информация и статистика по всем параметрам этих работ.

 

Программа создана совместно с В.Шигерой.

report-6.jpg

САЙТИ

САЙТИ

Лозицький Всеволод Григорович - фізик-астроном, доктор фізико-математичних наук, член Міжнародного Астрономічного Союзу. 

Автор близько 300 наукових праць з проблем магнітних полів на Сонці і сонячної активності. Автор кількох науково-популярних статей. Більше 20-ти років (1990 - 2012) читав спецкурс «Фізика Сонця» для студентів кафедри астрономії і фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

lozytsky_site_new2.jpg

Осипчук Володимир Семенович - член Національної спілки письменників України. Автор восьми книг. Публікувався в газетах "Літературна Україна", "Молодь України", "Вечірній Київ", "Киевские ведомости", "Надзвичайна ситуація". Автор слів дванадцяти пісень. Окремі пісні стали переможницями конкурсів на українському радіо.

osypchuk_site_new2.jpg

Сайт продавця-консультанта по косметиці, парфумерії та біжутерії американської компанії AVON. Тут можна переглянути поточний каталог та замовити продукцію з доставкою поштою. Крім того, на сайті можна отримати консультацію по правильному підбору  та використанню косметики, властивостями духів та порадами по догляду за шкірою, а також познайомитись більш ніж 125-річною історією компанії.

avon_site_new2.jpg

ВІДЕО

ВІДЕО
phyzyk-75.jpg
clock.jpg
hny.jpg
temperature-sensor.jpg

ПУБЛІКАЦІЇ

ПУБЛІКАЦІЇ

В статті наведена покрокова інструкція по модернізаціїї старого ноутбука, який використвується не тільки як друкарська машинка. Наведений час, необхідний на виконання окремих  кроків. В результаті модернізації ноутбука власними силами без звернення в сервісний центр отримано відмінний результат - ноутбук можна використовувати для завдань, що вимагають великих ресурсів та з високою ефективністю.

nout_history.jpg

В проекті представлений монітор якості повітря в житлі  (монітор) з контролем температури , вологості та вмісту вуглекислого газу в приміщенні, де розташований пристрій. Крім того, монітор доповнений стрілочним годинником, який синхронізується з сервером точного часу через Інтернет. В пристрої  дистанційно задаються граничні значення контрольованих параметрів повітря. У випадку невідповідності цих параметрів користувачу автоматично відправляється повідомлення на його е-мейл. Вся інформація в моніторі виводиться на кольоровий дисплей. З монітора відправляються повідомлення на е-мейл, якщо температура, вміст СО2 або вологість повітря знаходяться за межами заданих користувачем порогових значень. Пристрій переходить в автономний режим, якщо відсутній Wi-Fi. В роботі наведено все, щоб повторити монітор -  програма (код) та електрична схема, а над його конструкцією користувач може попрацювати сам. Пристрій може стати в нагоді тим, хто цікавиться якістю повітря в житлі.

 

monitor-1_edited.jpg

В умовах війни в Україні, коли агресор методично і цілеспрямовано руйнує об'єкти енергетики, відключення електроенергії стали повсякденною реальністю. Ця інструкція  допоможе тим, хто багато часу проводить за межами своєї оселі, віддалено визначити є  електрика вдома чи її нема.

interface_light_0.png

В проекті представлений побутовий кімнатний термостат з контролем температури, вологості та вмісту вуглекислого газу в приміщенні, де розташований пристрій. Крім того, доповнений стрілочним годинником, який синхронізується з сервером точного часу через Інтернет. В пристрої  дистанційно задаються граничні значення контрольованих параметрів повітря. У випадку невідповідності цих параметрів користувачу автоматично відправляється повідомлення на його е-мейл. Вся інформація в термостаті виводиться на кольоровий дисплей. З термостату відправляються повідомлення на е-мейл, якщо температура, вміст СО2 або вологість повітря знаходяться за межами заданих користувачем порогових значень. Пристрій переходить в автономний режим, якщо відсутній Wi-Fi. В роботі є все, щоб повторити термостат -  програма (код) та електрична схема.

 

termostat.jpg

The project presents a household room thermostat with control of temperature, humidity and carbon dioxide content in the room where the device is located. In addition, it is complemented by a hand clock that is synchronized with an accurate time server via the Internet. All information in the thermostat is displayed on a color display and a smartphone. The limit values ​​of the controlled air parameters are set remotely in the device via a smartphone. If these parameters do not match, a message is automatically sent to the user's email. In the work there is everything to repeat the thermostat.

 

thermostat_MySite_1.png

A stunning result will be achieved - the battery life of the weather station is longer than that of similar industrial products.

 

cover_1_my-site.jpg

A simple method for connecting nRF24L01 radio modules over the air is proposed.

nRF24L01_MySite.png

Дискуссионная и неоднозначная статья о выборе языка программирования между Ардуино, Си или Ассемблером, хотя многие на форуме считают позицию автора логичной и аргументированной.

Изготовители промышленных автономных устройств для уменьшения себестоимости товара составляют программы  с учетом объема памяти куда записываются коды этих программ. На платформе Arduino IDE это сделать невозможно, поскольку тут все спрятано в громоздкие тяжеловесные библиотеки, а простые коды (скетчи) занимают в редакторе несколько десятков строк, делая работу в этой среде комфортной и не требующей особых усилий.

Автор статьи приводит наглядный пример: размер памяти, занимаемой в контроллере кодом «мигалки» одним светодиодом, написанным в платформе Ардуино, составляет 1030 байт, на Си – 176 байт, на Ассемблере – 42 байта. Для более сложного устройства - барометра-термометра  соотношение Си к Ардуино составляет  5954 байт : 12956 байт. Соотношение изменилось с 6-ти раз для «мигалки» до 2-х с небольшим для барометра-термометра. В общем, линейной зависимости нет – чем объемней код, тем меньше соотношение размеров памяти Ардуино к Си.

Так куда же идти? Для любителей – это платформа Arduino IDE с низкоуровневыми вставками. Тем же, кому тесно в Arduino IDE, — в С/С++.  Хотя коды на С можно оптимизировать иногда до размеров не намного больше, чем в Assembler’е, все-таки для понимания работы контроллера стоит напрячься и освоить азы Assembler’а. Ведь полезность знаний – это аксиома.

 

Arduino-C-Assemler.jpg

В статье приведена новая версия прототипа метеостанции с другими алгоритмами, элементной базой и кодом с низкоуровневыми вставками для контроллера ATMEGA328P с выносным датчиком,  а также электрическая схема и расчет потребления. В прототипе метеостанции на экран дисплея выводятся температура и влажность в помещении и на улице, а также состояние батареек (заряжены/разряжены). Время работы метеостанции от одного комплекта батареек даже несколько больше, чем гарантируют производители серийно выпускаемых аналогичных товаров - это большой успех автора работы.

 

meteostation_1.jpg

Многие испытывают трудности при соединении по эфиру радиомодулей nRF24L01. Привередливость радиомодулей связана с их неудачной топологией. При этом, nRF24L01 по техническим характеристикам сильно опережают свои аналоги.

Тесты, которые можно найти в Интернете, сводятся к проверке работы и качества связи пары радиомодулей в полнофункциональном режиме. Это, когда передатчик, послав пакет, ждет на подтверждение приема пакета приемником.

Автор работы разделил эту задачу на несколько простых задачек. Вначале модули проверяются на работоспособность и правильность подключения (шаг 1), затем один из пары работающих радиомодулей тестируется на работу в режиме передатчика без ожидания отклика с приемника (шаг 2) и последний этап - улучшение качества связи в этой связке передатчик-приемник (шаг 3).

В статье есть скетчи (коды) для тестирования nRF24L01 по каждому из трех шагов.

 

nrf24l01.jpg

Предложена начальная версия автономной метеостанции с питанием от батареек и беспроводным выносным датчиком, аналогов которой не было в Интернете, поскольку питание своих автономных метеостанций радиолюбители осуществляли от мощных дорогостоящих источников - аккумуляторов или солнечных батарей. Недостатком первой версии метеостанции - это слишком высокое потребление  от батареек. Этот недостаток был устранен во второй версии (см. Снова о автономной Arduino-метеостанции на батарейках). Там получен результат по потреблению  на уровне промышленных образцов.

meteostation_start.jpg

Свойства термостата (регулятора температуры):

  • Связь между узлами термостата осуществляется по воздуху на радиочастоте.

  • В течение суток термостат поддерживает постоянными три заданные значения температуры.

  • Настройки термостата (программа работы, граничные параметры воздуха, другие) задаются дистанционно через Wi-Fi с формы в браузере.

  • В термостат включена функция монитора качества воздуха с измерением температуры, уровня содержания углекислого газа и влажности воздуха.

  • Термостат укомплектован часами реального времени с синхронизацией часов с сервером точного времени через Интернет.

  • Управление термостатом осуществляется с интерфейса мобильного приложения Blynk. Кроме того, приложение Blynk принимает и отображает результаты измерения температуры, содержания СО2 и влажности воздуха.

  • Термостат автоматически переходит в автономный режим работы при отсутствии Wi-Fi.

  • С термостата отправляются сообщения на е-мейл, если температура, содержание СО2 или влажность воздуха находятся за пределами пороговых значений.

thermostat.jpg

В статье приведена пошаговая инструкция по модернизации старого ноутбука, который используется не только как пишущая машинка. Приведено время, необходимое для выполнения отдельных шагов. В результате модернизации ноутбука без обращения в сервисный центр получен отличный результат - ноутбук можно использовать для задач, требующих больших ресурсов и, притом, с высокой эффективностью.

notebook-history-ru-2.jpg

Приводится модернизация настольных светодиодных часов VST-731. Эти часы отличает от других моделей функциональность, большой размер символов индикатора и яркое свечение этих символов. Последнее достоинство часов – яркое свечение символов является и их недостатком: цифры часов слишком ярко светятся в темноте, работая как необычно яркий светильник ночью.

Предлагаемая схема автоматической регулировки яркости индикаторов часов позволяет автоматически устанавливать яркость светодиодных индикаторов, которая зависит от освещенности того места, где расположены часы. В статье есть электрическая схема доработки часов.

Статья отмечена призом сайта ПАЯЛЬНИК (п.4, 2017г.) От приза отказался.

clock_site_100.png

В статье предлагается удобный выбор схемы стабилизатора напряжения постоянного  тока из предложенного ряда. Необходимо только задать величину выходного напряжения и тока. Остальное без труда радиолюбитель найдет в таблицах: типы всех радиоэлементов, напряжение на вторичной обмотке трансформатора, площадь радиатора под регулирующие элементы стабилизатора и прочее.

radio_812.jpg
зворотній зв'язок

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Повідомлення відправлено!

bottom of page